1. Гаранционният срок е 24 месеца и започва да тече от датата на закупуване на апарата.
Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционният срок стоката покаже дефект поради некачествени материали или
неправилна изработка.
2. Гаранцията се признава от упълномощените сервизи само срещу представяне на настоящата гаранционна карта,
попълнена четливо и съдържаща МОДЕЛ, ФАБРИЧЕН НОМЕР, ИМЕ НА ПРОДАВАЧА, ПЕЧАТА МУ И ДАТАТА НА ПОКУПКА.
Дефектирала стока се доставя в оригиналната си опаковка. Гаранцията се ползва единствено от отбелязания тук
собственик.
3. Гаранцията не се отнася за:
-Акумулаторна батерия и зарядно устройство
-Антена
-Аксесоари и допълнителни принадлежности
4. Гаранцията е валидна на територията на република България.
5. На поправен или подменен продукт не се дава продължение или подновен гаранционен срок.
6. Сервиза не носи отговорност за оставени аксесоари към мобилен телефон.
Гаранционното поддържане може да бъде отказано в следните случаи:
1. Когато има несъответствие между данните в документите и самата стока или опити за поправяне на гаранционната
карта, фабричният номер или гаранционната лепенка на стоката.
2. Когато не са спазени условията за експлоатация, монтаж, съхранение и транспорт.
3. В случай на повреди, причинени от неправилна употреба: изпускане, удар, намокряне, неправилно съхранение, в
следствие на природни бедствия: гръмотевици, наводнения, пожар, опит за ремонт от неоторизирани лица или фирми,
зареждане със зарядни устройства от друг тип или спецификация, както и други външни въздействия.
4. Нерегламентирана намеса в софтуера на апарата, неправилен ъпдейт, щети нанесени от нерегламентиран софтуер.